StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
» Fikonet 8
» Lgh Kungsholmsstrand
» Villagatan
» Villa Jägarbacken
» Villa Långängsvägen
» Villa Mitteregger
» Villa Prager
Kontor
Kyrkor
Offentliga miljöer
Restaurering
Tillgänglighet
Övrigt
Bild eller bildspel
   «          » 

Villa Jägarbacken

År: 2010, 2018
Plats: Djurgården, Stockholm
Beställare: Privat
Uppdragsansvarig: Jakob Strömholm


Villan på Djurgården är uppförd 1906 efter ritningar av Gustaf Améen, som är mest känd för de byggnader som han ritade på Skansen i Stockholm och Terrasstrapporna vid Kärnan i Helsingborg (1901). Bland Améens övriga verk märks Örnsköldsviks kyrka (1905), vattenreservoaren i Vanadislunden i Stockholm (1913-1918) och gamla Folkskoleseminariet i Lund (1919). Villa Jägarbacken genomgick en total ombyggnad 1960-1962 och en omfattande renovering 1992.

Byggnaden har i Stockholms Stadsmuseums kulturhistoriska klassificering ett högt kulturhistoriskt värde och klassificeras som särskilt värdefull bebyggelse från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Projekteringen inför ombyggnaden 2010 omfattar modifierad planlösning med nya trappsystem, nytt kök och bibliotek, nya badrum m.m. och är utförd i nära samarbete med arkitekt SAR/MSA Ulrika Strömholm.
Ytterligare en etapp initierad 2018 omfattar källarvåningens omdisposition, trädgården och tillkommande stensatta terrasseringar.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter