StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
» Gula paviljongen
» Villa Mitteregger
» Villa Jägarbacken
» Villa Långängsvägen
» Lgh Kungsholmsstrand
» Villa Prager
» Villagatan
» Fikonet 8
Kontor
Kyrkor
Restaurering
Tillgänglighet
Offentliga miljöer
Bild eller bildspel
   «          » 

Villa Jägarbacken

Villan som är belägen på Djurgården mellan Byströmska villan och Villa Hasselbacken är uppförd 1906 efter ritningar av Gustaf Améen, som är mest känd för de byggnader som han ritade på Skansen i Stockholm och Terrasstrapporna vid Kärnan i Helsingborg (1901). Bland Améens övriga verk märks Örnsköldsviks kyrka (1905), vattenresevoaren i Vanadislunden i Stockholm (1913-1918) och gamla Folkskoleseminariet i Lund (1919). En total ombyggnad ägde rum 1960-1962 och en delrenovering 1992.

Byggnaden har i Stockholms Stadsmuseums kulturhistoriska klassificering grön klass vilket betyder att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Projekteringen omfattar ny planlösning med nytt kök, bibliotek, badrum m.m. och är utförd i samarbete med arkitekt SAR/MSA Ulrika Strömholm.


Heymowski Olson Strömholm Arkitekter AB