StartOm HOSARKProjektMedarbetareKontaktPress
Antikvariska uppdrag
Bostäder & Villor
Kontor
Kyrkor
Restaurering
» Stockholms Stadshus
» Stockholms slott
» Gripsholms slott
» Karlbergs slott
» Rosersbergs slott
» Bengtsgården
» Hovstallet
» Wrangelska palatset
» Linneanum
» Orangeriet
» Bååtska palatset
» Oxenstiernska palatset
» Skeppsholmsbron
» Konstnärshuset
» Kungl. biblioteket
» Bellmanshuset
» Julius hus
» Kv Metern
» Skogskyrkogården
» Stadsmuseet i Stockholm
Tillgänglighet
Offentliga miljöer
Bild eller bildspel
Lars Olson, HOS Arkitekter , har ansvarat för bygghandlingar och projektering, och tillsammans med Hans Sandström utformat alla nya funktioner och tillägg i byggnaden: ny hiss, nya kök och trappor, samt nya toaletter och entréer.   «          » 

Julius hus

Byggnaden uppfördes år 1889 som ett kombinerat bageri- och bostadshus. På våning 4 tr inredde bagarmästaren Julius Westerdahl sin egen praktvåning. Bostadslägenheten utvidgades på 1920-talet genom att interntrappor byggdes till vinden och ned till det översta av bageriplanen. Bageriverksamheten i kvarteret upphörde under 1940-talet, därefter har bagerilokalerna i huvudsak använts som kontor.

Diskussioner om framtiden för Julius hus påbörjades i slutet av 2007. Projektering utfördes från våren till hösten 2009. Ombyggnadsarbeten pågick under större delen av 2010. Projekteringen har gjorts i samarbete med Hans Sandström Arkitekt.
Målsättningen med ombyggnaden har varit att byggnaden långsiktigt ska kunna användas på ett sätt som bevarar och lyfter fram dess unika kulturhistoriska och konstnärliga kvaliteter. Paradlägenheten har gjorts tillgänglig för besökare genom att utnyttjas som festvåning, för högtidsdagar, musikaftnar och poesiuppläsningar. Den gamla bageridelen har byggts om till kontorslokaler med uppfyllande av moderna krav på ventilation, datanät, tillgänglighet osv. Hela byggnaden har uppgraderats beträffande brandsäkerhet, bl a har en ny utvändig utrymningstrappa tillkommit på gaveln för att möjliggöra publika evenemang i paradlägenheten. Ny el är dragen i hela huset. En ny utvändig glasad hiss har placerats där man tidigare lastade in mjölsäckar mm. Den utvändiga placeringen har gjort det möjligt att bevara alla de kulturhistoriskt värdefulla rummen.

Byggherren Ann Hedberg hedrades 2010 med Byggnadsvårdspriset för renovering av Stockholms läns hembygdsförbund med motiveringen:
Våningen har en högklassig och ovanligt rik och välbevarad inredning och utsmyckning både från byggtiden och från ombyggnaden på 1920-talet. I restaureringen har man på ett mycket förtjänstfullt sätt bevarat paradvåningens värdefulla inredning. När nu våningen kommer att hållas tillgänglig för mindre evenemang öppnas möjligheten för intresserade att uppleva det dekorativa måleriet på väggar och tak samt den präglade papperstapeten av gyllenläderstyp som finns i ett av rummen. Paradvåningen har återfått mycket av sin ursprungliga glans men också behållit en viss patina vilket känns välgörande i dessa tider när innerstadens alla lägenheter börjar se ut som att de var stöpta i samma minimalistiska form.

Heymowski Olson Strömholm Arkitekter AB